Nieuws

Opvang statushouders vroeg op orde: ‘Er zijn geen grote incidenten geweest’

De huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning verandert. In plaats van veel jonge mannen komen dit jaar juist veel (nareizende) gezinnen naar Den Haag. In totaal moet de gemeente 1667 mensen onderdak bieden.

Verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (HSP, wonen) is door het nieuwe beeld meer bezig met het neerzetten van zelfstandige woningen waar families samen kunnen wonen. Voor de locatie aan de Zwaardvegersgaarde zijn de plannen al aangepast: in plaats van gedeelde eenheden komen hier permanente woningen voor gezinnen. De gemeente wil namelijk ook voor langere tijd bouwen. Tot nu toe zijn er op de al bewoonde locaties geen grote incidenten geweest. Wijsmuller: “Klachten van buren gaan over zaken als troep op straat. Of dat er ineens overal was wordt opgehangen.”

Vorig jaar lukte het de wethouder niet om als extra 700 statushouders te huisvesten boven op de wettelijke taakstelling – een belofte die op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis werd gedaan. Dit tot woede van de linkse partijen in de raad. Maar Wijsmuller houdt zich aan de belofte om de extra opgave dit jaar toch te vervullen. Hij wijst nog één extra locatie aan: op het bedrijventerrein Zichtenburg in Loosduinen wordt een gebouw dat al lang leegstaat omgebouwd tot 84 zelfstandige studiowoningen. “De eigenaar bood het zelf aan.” Met dit adres – de Koperwerf – erbij heeft Wijsmuller genoeg locaties om alle vluchtelingen met een papiertje die hij een huis heeft beloofd ook daadwerkelijk onderdak te bieden. Voor 875 van hen is er plek in vrijkomende sociale huur van woningcorporaties. Voor de rest wordt nieuwe woonruimte gecreëerd om te voorkomen dat wachtlijsten voor andere Hagenaars te ver oplopen. Wonen op een bedrijventerrein is wellicht niet ideaal, geeft hij toe. “Maar er is daar misschien wel veel werkgelegenheid.”

Narcislaan
Nog in de eerste helft van het jaar worden de locaties aan de Zwaarvegersgaarde in de Binckhorst (144 plekken), het Zieken (45 plekken) en de Stadzijde (100 plekken) opgeleverd. Rond 1 oktober moet de Nienoordstraat (45 plekken) klaar zijn. De laatste locatie die wordt opgeleverd, is die aan de Narcislaan vlak bij Meer en Bos. Net als in Ypenburg moest de wethouder hier vaak aan de buurt komen uitleggen hoe het nou precies zat. In het originele plan zouden er 35 woningen komen voor maximaal 100 statushouders. Daar was de buurt het niet mee eens. “Dat werd op verschillende toonhoogtes duidelijk gemaakt,” aldus de wethouder. “Maar qua zichtlijnen, parkeerdruk en ook qua omvang hadden de bewoners wel een punt.”

Een definitief bouwplan voor het voormalig schoolterrein is er nog niet, maar er is wel teruggeschaald. “Er komen 22 woningen voor maximaal 60 mensen.” Woningcorporatie Arcade gaat deze woningen exploiteren en na vijf jaar blijft de locatie staan voor reguliere woningzoekenden. “Dan hebben we er later ook nog plezier van.”

Door Mieke van Dixhoorn

Een leegstaand pand op het bedrijventerrein Zichtenburg wordt omgebouwd tot 84 zelfstandige studio’s voor statushouders. | Foto: Thomas Vahé

Lees verder:

Meest gelezen

Tweets van @DenHaagCentraal