Nieuws

Ergernis over wijziging parkeerregels centrum

Een onverwachte wijziging van de parkeerregels in de binnenstad leidt tot ergernis, zowel in de gemeenteraad als in de stad. Sinds 3 mei geldt er voor parkeren op straat een maximum van twee uur.

De bewoners van de binnenstad zijn kort van tevoren per brief en folder geïnformeerd. Maar bezoekers van buiten weten van niets. Ook de site van de gemeente stond tot woensdagmiddag geen mededeling en de informatie op de deelsite ‘parkeren’ was ook nog niet aangepast.

Gemeenteraadslid Arjen Dubbelaar van Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag heeft geen goed woord over voor de gang van zaken. “Wethouder De Bruijn (D66, verkeer, red.) werpt op deze manier een drempel op voor bijvoorbeeld restaurantbezoekers. Ik begrijp niet hoe zo’n grote ingreep zomaar uit de lucht kan komen vallen. De communicatie, ook naar de stad, is bedroevend.” Ook Monique van der Bijl van de VVD plaatst ‘grote vraagtekens’ bij zowel de gebrekkige communicatie als de maatregel zelf. “Kennelijk is er nagedacht over de gevolgen hiervan, maar ik ken de afweging niet. Ik wil dat de wethouder met een evaluatie komt.”    

Beide partijen zouden De Bruijn deze donderdag onder vuur nemen in een raadscommissievergadering. De wethouder, die intern al toegegeven zou hebben dat de communicatie beneden de maat was, ziet de beperking van de parkeerduur als een logisch vervolg op het gemeentelijk beleid. Dat is erop  gericht om ‘langparkeerders’ zo veel mogelijk richting parkeergarages te dirigeren.

Lees vanaf 11 mei meer in weekkrant Den Haag Centraal.

Ook aan de Hooikade geldt nu een maximumparkeertijd van twee uur. | Foto: DHC/Sebastiaan Boot

Lees verder:

Meest gelezen

Tweets van @DenHaagCentraal